Rawet

Transformátory

Vyhledávání po krocích

Vyberte primární proud transformátoru v ampérech:

0.5 - 0.62 - 0.63 - 0.75 - 1 - 1.2 - 1.25 - 1.5 - 1.73 - 2 - 2.4 - 2.5 - 3 - 3.15 - 3.3 - 3.33 - 3.75 - 4 - 5 - 6 - 6.66 - 7.5 - 10 - 12 - 12.5 - 15 - 20 - 25 - 30 - 31.7 - 32 - 35 - 40 - 50 - 53.3 - 60 - 70 - 75 - 80 - 100 - 110 - 120 - 125 - 135 - 150 - 160 - 175 - 200 - 210 - 230 - 250 - 300 - 315 - 340 - 350 - 364 - 400 - 430 - 450 - 500 - 520 - 600 - 630 - 650 - 700 - 725 - 750 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1250 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1750 - 1800 - 2000 - 2200 - 2300 - 2400 - 2500 - 3000 - 3200 - 3300

Měřicí transformátory podle rozměru

Provedení Maximální
vnitřní otvor
Šířka
transformátoru
60 mm
Šířka
transformátoru
80 mm
Šířka
transformátoru
90 mm
Šířka
transformátoru
130 mm
Závitové - CLB 0.6 1-10 A CLA 1 S 1-20 A CLB 0.9 1-20 A -
- - CLA 1 10-200 A - -
Násuvné 20 x 10 mm CLB 2.6 50-500 A - - -
Ø 22 mm CLB 22R.6 50-600 A - - -
30 x 10 mm CLB 3.6 75-500 A - CLB 3.9 50-300 A -
32 x 10 mm CLB 32.6 75-750 A - - -
40 x 10 mm CLB 4.6 100-800 A CLA 2 20-800 A CLB 4.9 50-500 A -
50 x 10 mm - - CLB 5 75-1000 A -
60 x 10 mm - - CLB 6 50-1000 A -
80 x 10 mm - - - CLA 3 150-2000 A
100 x 10 mm - - - CLB 10 60-2500 A

Typ CLA Typ CLB
Transformátory CLA Transformátory CLB Click - ZOOM

Měřicí transformátory proudu typ CLA a CLB vnitřního provedení s plastovou izolací

Přístrojové transformátory proudu nízkého napětí typů CLA a CLB jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí (s izolačním napětím do 750 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí 1 - 2500 A. Standardní hodnota jmenovitého sekundárního proudu transformátoru je 5 A, lze však dodat i provedení se sekundárním proudem 1 A. Třídy přesnosti 0,5 - 0,5 S - 1 - 3 jsou určeny pro obvody měření; tyto transformátory mají nadproudové číslo (n)<5, resp. <10. Podle konkrétního požadavku odběratele lze dodat i transformátory v lepších třídách přesnosti (0,1 - 0,2 - 0,2S) nebo v třídách přesnosti 5P či 10P pro obvody jištění s větším nadproudovým činitelem. Je taktéž možné vyrobit transformátory s rozšířeným proudovým rozsahem (150%, 200%).

Transformátory jsou zapouzdřeny v plastové pouzdře z vysoce kvalitního nehořlavého plastu. Použité materiály odpovídají třídě tepelné izolace E.

Sekundární svorky s kontaktními šrouby umožňují připojení vnějších obvodů vodiči maximálního průřezu 5 mm2 (průměr drátu 2,5 mm). Sekundární svorky je možné zakrýt průhledným plastovým krytem a následně zaplombovat.

Transformátory řady CLA i CLB splňují požadavky ČSN 35 1360, ČSN 35 1301, ČSN EN 60044-1, IEC 60044-1 a IEC 185, jakož i většiny zahraničních norem. Typové řady transformátorů CLA i CLB jsou schválené pro měření a účtování spotřeby elektrické energie Českým metrologickým institutem (řada CLA pod číslem TCM 212/93-1619, řada CLB pod číslem TCM 212/99-3027) transformátory je možné dodat ověřené (ocejchované) nebo je možné je zkalibrovat. Ověření (cejchování) můžeme od roku 2005 provést prostřednictvím autorizovaného metrologického střediska (AMS), které bylo Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví autorizováno pro ověřování měřících transformátorů proudu, s přidělenou úřední značkou K s evidenčním číslem 128.

Další technické parametry a rozměry jednotlivých provedení transformátorů CLA a CLB jsou specifikovány na stránkách jednotlivých produktů. Po dohodě s výrobcem je však samozřejmě možné parametry upravit podle konkrétních požadavků zákazníka.

Typové řady přístrojových transformátorů proudu CLA a CLB jsou navrženy v souladu s ČSN 35 1360, ČSN 35 1301, ČSN EN 60044-1 i IEC 60044-1 a odpovídají nejnovějším mezinárodním trendům v této oblasti.

Transformátory CLA jsou seizmicky odolné a vhodné pro použití v jaderných elektrárnách (podle kategorizace zařízení ETE vyhovují kategorii 1a).

Charakteristické technické vlastnosti transformátorů
Provozní podmínky Vnitřní prostory bez kondenzace vody
Teplota okolí - 20°C až 40°C
Teplotní kategorie izolace E
Jmenovitý trvalý tepelný proud 1,2 x IN
Jmenovitý primární proud 1 - 2 500 A
Jmenovitý sekundární proud 5 A nebo 1 A
Jmenovitý krátkodobý tepelný proud Ith 60 x IN
Jmenovitý dynamický proud Idyn 2,5 x Ith
Maximální dovolené oteplení sekundárního vinutí 75 K
Jmenovitá izolační hladina podle ČSN 35 1360 0,75 kV
Jmenovitá izolační hladina podle ČSN EN 60044-1 0,72 kV
Jmenovité zkušební střídavé napětí 3 kV
© 2017 - 2023 Rawet s.r.o.